Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı

                              

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine faaliyet gösteren firmamız,  özellikle GES projeleri üzerine entegre olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

 Önde gelen Panel ve İnverter üreticileri ile EPC ve Güçlü Finans (Yurt içi - Yurt dışı) kuruluşlarının Optimum Bileşenlerinden oluşan HSC Enerji, hizmetlerine, GES yatırımına uygun olan araziler sunmak ve Yatırım Teşvik Belgesi sağlamak konularını da ekleyerek, A’dan Z’ye entegrasyonu sağlamıştır.

I – HİZMETLERİMİZ

A- SÜREÇ ANALİZİ

Ön Fizibilite Çalışmasının Yapılması

Firmanızın mevsimsel olarak mevcut enerji  tüketimi esas alınarak; optimum  yatırım büyüklüğü (Arazi + Çatı), yatırım maliyeti,  yatırım geri dönüş süresi  (Özkaynak + finansmanlı),  alınacak teşvikler gibi konularda ön bilgiler sunularak, yatırım fikri oluşturulmasına yardımcı olunur.

Burada asıl amaç, ekonomik kriz ortamında nakit akışınızı bozmayacak, hatta sürekli artan elektrik faturalarınızı, finansman maliyeti dahil, 5 yıl sabitleyip, sonraki 25 yılı da sıfırlayarak, krizi fırsata çevirmenize yardımcı olmaktır.

B-  İDARİ  / TEKNİK SÜREÇ

Firmanızın gerçekleştirmeyi planladığı yatırıma ilişkin;

1- Arazi Sunumu

● 5.1.h genelge kapsamında olmak üzere, GES yatırımına uygun olarak, tarafımızca Satış Vaadi Sözleşmeleri  yapılmış ve marjinal belgeleri alınmış olan araziler sunmak. Arazilerin devrine kadar olan süreçte koordinasyonu sağlamak.

(Araziler, 90 günlük kiralanarak, Çağrı Mektubu alındığı takdirde, satın alınması süreçlerine uygundur.)

 

2- Çağrı Mektubu

EPC firma seçilmesi sürecinden önce, hızla azalan kapasitelerin bitmeden Çağrı Mektubu alınmasını teminen, ÇM başvurusu yapılarak, sürecin başlatılması ve firmanız adına ÇM alınması.

3- EPC Sunumu

 ● HSC’nin anlaşmalı olduğu, en yüksek kalitede, en uygun fiyata  ürün ve  tedarikçinin  (EPC Firma – Panel - İnverter) belirlenmesi, tedarikçi ile hukuki sürecin organizasyonun yapılması, GES yatırımına ilişkin kurulumun gerçekleştirilmesinden  tesisin hizmete alınmasına kadar süreçleri kapsayacak şekilde koordinasyonun sağlanması.

4- Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Başvuru  –  Revize  -  Kullandırım  İşlemleri

          - Yatırım Teşvik Başvurusunun Yapılması :  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilerek E-TUYS sistemi  üzerinden yetkilendirmenin yapılması, başvuru, makine- teçhizat ve finansal kiralama işlemlerinin girişlerinin yapılmasının sağlanması. Bakanlık incelemesinin ardından, Yatırım Teşvik Belgesinin düzenlenmesi.

         - Yatırım Teşvik Revize İşlemlerinin Yapılması:  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilerek  E-TUYS sistemi üzerinden yapılan müracatın ilgili uzman ile  takip edilmesi  ve firma talebi ile  revize işlemlerinin sistem açılışları ile organize edilmesi.

         - Teşvik Unsurlarının Kullandırılması: Teşvik Belgesinin alınması ile elde edilen avantajların  TMS-20 standardı  kapsamında  devlet  teşviklerinin muhasebeleştirilmesi  ve yardımlardan sağlanan faydanın raporlanması. Ayrıca, TMS-20 standartı kapsamında,  şirkete en uygun olan finansal  hesaplama yöntemi seçilip gider azaltıcı unsurların netleştirilerek girişinin yapılması hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi.

C- YATIRIMIN FiNANSMANI

Süreç analizi bölimünde de belirtildiği gibi, firmalar için varoluş mücadelesi sürdürüldüğü bu dönemde, en azından fahiş şekilde sürekli zamlanan ve zaman zaman kesintiye de uğrayan  enerji ve giderlerinin öncelikle sabitlenmesi, sonrasında sıfırlanması suretiyle krizin bir anlamda fırsata çevrilmesi hedeflenmektedir.

% 10-15 özkaynakla, (Gerekirse özkaynak gereksiniminin bir başka kaynaktan fonlanması suretiyle), elektrik faturasını geçmeyecek şekilde kredi taksidi ile abone tarife türüne göre 50-60 ay vadede, nakit akışınız etkilenmeden yatırımın finansmanı sağlanmış olacaktır.

Talep etmeniz halinde, bu modelle yatırımınızın finansmanı sağlanacaktır.

 

HSC Enerji; Arazinin devri, Çağrı Mektubu alınması, EPC firmasının montajının yapılması, Teşvik firmasının uygulamaları, finans kuruluşları gibi, ilk yatırım fikrinin oluşmasından, yatırımın devreye alınıncaya kadarki süreçte tüm tedarikçilerle koordinasyonu sağlayacaktır.

ENDÜSTRİYEL ÇATI YATIRIM  -  FİNANS  ve /veya GES Arazi talebiniz olması halinde, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kalite-Maliyet-Verimlilik optimizasyonu bizim işimiz..

HSC ENERJİ FİNANS

(553) 100 48 84

huseyin.ceviz@hscenerji.com