Santral No: 171 (SATILMIŞTIR)

SOLAR PROJECTS FOR SALE/SATILIK GÜNEŞ SANTRALİ
 
BİLECİK   (10,8)   MWp  PV
 
Project Description / Proje Açıklaması 
 
Location / Konum: province of Bilecik (Turkey) 
Power Output / Kurulu güç :  ( 10,822 ) MWp PV
Irradiation / Işınım: 1510
Annual forecast production / Yıllık Tahmini Üretim: 16.176.000 kWp
Equity IRR / Sermaye Verimliliği :  % 12.7
Production start date / Devreye alınma tarihi:   Dec 2017 /  Aralık 2017
Off taker / Garantör: Turkish Electric Utility /  TEİAŞ
Contract Period: Feed in Tariff for a 10 year period  (  PPA: 0,133 $ / kWh - 10 yıl )
Transmission Line Facilities / ENH uzaklık: 1 km
WTG manufacturer / Santralde kullanılan Malzeme
Panel: HT-SAAE
İnvertor: Huawei
Trafo: Best
Pano: Siemens
 
Project Status / Proje durumu 
 
-All agreements of the plant have been made and it has been operating since  DEC 2017 
Santralin her türlü anlaşmaları yapılmış olup,  Aralık 2017'den itibaren faaliyettedir.
The land is in company ownership. / Arazi şirket mülkiyetindedir.
No credit debt is available. / Yoktur
 
 For more information contact us at  / Daha fazla bilgi için şu adresten bize ulaşın:
www.hscenerji.com
Skype : hceviz@gmail.com