Santral No: 146 (SATILMIŞTIR)

SOLAR PROJECTS FOR SALE/SATILIK GÜNEŞ SANTRALİ
 
ANTALYA  5,6 MWp  PV
 
Project Description / Proje Açıklaması 
 
Location / Konum: province of Antalya (Turkey) 
Power Output / Kurulu güç :  ( 5,6 ) MWp PV
Irradiation / Işınım: 1750
Annual forecast production / Yıllık Tahmini Üretim: 1.750.000 kWp
Equity IRR / Sermaye Verimliliği : % 15
Production start date / Devreye alınma tarihi:  DEC 2017 / Aralık 2017
Off taker / Garantör: Turkish Electric Utility /  TEİAŞ
Contract Period: Feed in Tariff for a 10 year period  (  PPA: 0,133 $ / kWh - 10 yıl )
Transmission Line Facilities / ENH uzaklık: 1 km
WTG manufacturer / Santralde kullanılan Malzeme
Panel: Recom ve Telefunken
İnvertor: SMA
Trafo Köşk OG Hücreleri: Schneider
Çelik Konstriksiyon: EAE
 
Project Status / Proje durumu 
 
-All agreements of the plant have been made and it has been operating since dec 2017 
Santralin her türlü anlaşmaları yapılmış olup, Aralık 2017'den itibaren faaliyettedir.
The land is in company ownership. / Arazi şirket mülkiyetindedir.
No credit debt is available. / Kredi borcu bulunmamaktadır.
 
 For more information contact us at  / Daha fazla bilgi için şu adresten bize ulaşın:
www.hscenerji.com
Skype : hceviz@gmail.com
 
SANTRALİMİZ SATILMIŞTIR. İlginiz için teşekkürler.
Our plant was sold. Thank you for your interest.