Uzun yıllar Bankacılık, Finans, İnsan Kaynakları ve Eğitim danışmanlığı yapmış olan Hüseyin Ceviz hakkında detay : 

Details about Hüseyin Ceviz who has been a consultant for Banking, Finance, Human Resources and Training for many years:
 
www.linkedin.com   Hüseyin Ceviz
 
HSC Enerji Finans Danışmanlık
(553) 100 48 84
 
HSC Enerji  Hüseyin CEVİZ'in  koordinasyonunda;  Önde gelen Panel ve İnverter üreticileri ile EPC ve Finans (Yurt içi - Yurt dışı) kuruluşlarının optimum bileşenlerinden oluşmaktadır...
 
HSC Energy; optimum composition of leading panel and inverter manufacturers with EPC and Finance (domestic or foreign) organizations, in the coordination of Huseyin Ceviz...