Santral No: 121

SOLAR PROJECTS FOR SALE/SATILIK GÜNEŞ SANTRALİ
 
ADANA  5,8 MWp  PV 
 
Project Description / Proje Açıklaması 
 
Location / Konum: province of Adana (Turkey) 
Power Output / Kurulu güç :  ( 5,8 ) MWp PV
Irradiation / Işınım: 1600
Annual forecast production / Yıllık Tahmini Üretim: 1.600.000 kWp
Equity IRR / Sermaye Verimliliği : % 11,5
Production start date / Devreye alınma tarihi:  NOV 2017 / Kasım 2017
Off taker / Garantör: Turkish Electric Utility /  TEİAŞ
Contract Period: Feed in Tariff for a 10 year period  (  PPA: 0,133 $ / kWh - 10 yıl )
Transmission Line Facilities / ENH uzaklık: 1 km
WTG manufacturer / Santralde kullanılan Malzeme
pv / Panel: Jinko
İnverter: Sungrow
Kablo: Prsymian
Project Status / Proje durumu 
 
-All agreements of the plant have been made and it has been operating since Now 2017 
Santralin her türlü anlaşmaları yapılmış olup, Kasım 2017'den itibaren faaliyettedir.
The land is in company ownership. / Arazi şirket mülkiyetindedir.
No credit debt is available. / Kredi borcu bulunmamaktadır.
 
 For more information contact us at  / Daha fazla bilgi için şu adresten bize ulaşın:
www.hscenerji.com